OKIDO begeleiding in de kinderopvang en op voorscholen.

Aanbod voor kinderen binnen de kinderopvang of voorschool, die zich problematisch ontwikkelen en/of gedragsproblemen vertonen in de groep waardoor ze dreigen uit te vallen in de situatie van de reguliere dagopvang.

Voor wie?

Aanbod voor kinderen binnen de kinderopvang of voorschool, die zich problematisch ontwikkelen en/of gedragsproblemen vertonen in de groep waardoor ze dreigen uit te vallen in de situatie van de reguliere dagopvang.

kinderen van 2 tot 4 jaar Lees hier meer over de indicaties en contra indicaties

Indicaties +

 • Voor jeugdigen.
 • Voor kinderen van 2 tot 4 jaar.
 • De leid(st)er van het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of de voorschool hebben een hulpvraag, gericht op de gedragsbegeleiding en de ontwikkelingsstimulering van het kind in de groep.
 • Kinderen met gedragsproblemen en/of specifieke ontwikkelingsproblemen/stoornissen.
 • Voor jongenms en meisjes.
 • Multi-cultureel.
 • gemiddelde of laag-gemidddelde intelligentie

Contra-indicaties +

 • Het kind moet binnen 6 maanden de kinderopvang verlaten, omdat het  4 jaar wordt.

Doelen

Het kind:

 • Het kind is in staat adequater mee te draaien in de groepssituatie doordat de gedragsproblemen zijn verdwenen of verminderd.

Het gezin:

 • De ouders hebben door gesprekken met de leid(st)er meer inzicht in de ontwikkeling van hun kind en de juiste aanpak voor hun kind in deze groepssituatie.

De leid(st)er:

 • De leid(st)er weet hoe zij binnen de groepssituatie de mogelijkheden van het kind kan stimuleren en rekening kan houden met de eventuele bijzondere beperkingen van het kind.

Aanpak

Duur :

 • Gemiddeld 6 maanden (varierend tussen 3 maanden en een jaar)

Het kind:

 • Observatie van het kind op de groep.
 • Vergroten van ontwikkelingsvaardigheden en het verminderen van gedragsproblemen.
 • zo nodig: aanbod van diagnostiek van het kind op de instelling.

De leid(st)er:

 • Begeleidingsgesprekken met de leid(st)er gericht op advisering en het aanreiken van hulpmiddelen voor de pedagogische begeleiding.
 • Informatie geven over vormen van ontwikkelingsproblematiek bij kinderen.

Zorgvorm

Jeugdzorg ambulant

Waar

ja

Aanbieder

Medisch Orthopedagogisch Centrum (MOC) 't Kabouterhuis | 020 6445351 | info@kabouterhuis.nl | www.kabouterhuis.nl In samenwerking met:OKIDO. MOC 't Kabouterhuis levert de inhoudelijke begeleiding op het kinderdagverblijf/voorschool. OKIDO levert een financiele bijdrage in Amsterdam, zodat in de opvangsituatie een extra leid(st)er voor enkele uren per dag kan worden ingezet.

Aanmelden

In Amsterdam is via het centrale meldpunt OKIDO een verkorte indicatieroute mogelijk (020 4121494).

Via BJAA, altijd in afstemming met het coordinatiepunt OKIDO.

Via VTO (zij instroom BJAA), altijd in afstemming met het coordinatiepunt OKIDO.

In Amstelland en de Meerlanden via het Loket Vroeghulp (06 46201393) of via MEE Amstel en Zaan vragen naar Loket Vroeghulp (023 5563300).

Kosten


Bekijk en print gehele programmabeschrijving